Home

Auteurs

Abonneren

Vacatures

Kluwershop

Links

Colofon

Premie NHG een probleem voor starters?

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wil niet dat er aan de NHG-premie wordt gesleuteld. Het WEW deelt wel de zorg van Vereniging Eigen Huis, dat de NHG-premie een drempel kan opwerpen voor met name starters, om een veilige hypotheek, mét NHG te sluiten.

Waar VEH het echter zoekt in verlaging van de premie, wat tot gevolg heeft dat de drempel blijft bestaan, zoekt het WEW liever naar een structurele oplossing, die toekomstbestendig is.

Het streven is dat koopstarters de NHG-premie kunnen blijven betalen, ongeacht de hoogte van die premie, én het Waarborgfonds ook bij een volgende crisis voldoende robuust is om woningeigenaren bij te staan met woningbehoud of het wegnemen van een restschuld. Daarom pleit het WEW voor het mogelijk maken van het meefinancieren van de NHG-premie in 2018. Dit heeft het WEW tijdens de hoorzitting over starters op de woningmarkt in de Tweede Kamer ook naar voren gebracht.

Huidige premiehoogte is goed
Het WEW is van mening dat de huidige premiehoogte goed is. In tijden van opgaande economie is het verstandig om buffers te versterken. Het garantievermogen stijgt en dat was ook vanuit prudentiële overwegingen nodig. Maar de solvabiliteit is, ondanks dat deze aan onze normen voldoet, nog steeds volatiel. Een daling van de huizenprijzen met 5% zorgt ervoor dat de solvabiliteit weer fors daalt. Het WEW streeft naar een stabiele premie op de lange termijn. Op dit moment is nog te veel onzekerheid om te kunnen vaststellen dat deze lager ligt dan de huidige 1%. Daarom heeft het WEW met de Ministeries van BZK en Financiën afgesproken over maximaal twee jaar de risiconormen samen te evalueren.

Bron: WEW 

16-10-2017 AFM warschuwt voor nieuwe leennormen hypotheek
12-10-2017 Laag aanbod nieuwe woningen maakt markt oververhit
11-10-2017 Stijging huizenprijzen eurozone in tweede kwartaal
09-10-2017 DNB wil voortvarende aanpak aflossingsvrije hypotheken
06-10-2017 ABN AMRO verwacht stagnatie verkoop woningen
03-10-2017 IMF waarschuwt voor snel oplopende schulden huishoudens
30-09-2017 Einde voor extreem lage hypotheekrente?
27-09-2017 Restschuld moet aftrekbaar blijven
25-09-2017 Premie NHG een probleem voor starters?
25-09-2017 In Europa hebben Nederlanders minste moeite met betalen hypotheek
22-09-2017 Meer hypotheken leiden tot meer schulden huishoudens
21-09-2017 Koopwoningen bijna 8% duurder in augustus
20-09-2017 Starter heeft last van investeerder
15-09-2017 Toetsrente hypotheken 5%
13-09-2017 Aanpassing regelgeving hypotheken voor senioren nodig
08-09-2017 Consumentenvertrouwen woningmarkt iets gedaald
05-09-2017 Hypotheekrente zakt weer iets onder 2%
04-09-2017 Klant heeft geen recht op berekening boeterente
01-09-2017 Hypotheek voor ouderen lastig te verkrijgen
30-08-2017 Verzekeraar is steeds vaker hypotheekverstrekker
29-08-2017 Vraagprijs of hoger wordt grif betaald
28-08-2017 Centraal Beheer wil kopers zonder hypotheekadviseur helpen
28-08-2017 Tweeverdieners krijgen hulp Dijsselbloem
25-08-2017 Veel Nederlanders vinden financieel adviseur te duur
23-08-2017 Aflossen tot de helft van de schuld
23-08-2017 Hypotheekadvies bij complexe wijziging nodig
22-08-2017 Verdere daling hypotheekrente dit najaar
22-08-2017 Onnodig hoge kosten bij aanpassen hypotheek
21-08-2017 Koopwoningen stijgen in prijs
18-08-2017 Nibud legt bal bij hypotheekverstrekkers
15-08-2017 Relatief weinig werknemers wonen en werken in zelfde gemeente
08-08-2017 Ook dit jaar weer een stijging van de verkoop van vakantiehuisjes
08-08-2017 DNB voorziet een einde aan de daling van de hypotheekrente
03-08-2017 Hypotheekrente stabiliseert
03-08-2017 Naheffing verwacht voor klanten van de Rabobank om 'spaarhypotheek'
03-08-2017 Nieuwe boeteregels hypotheken gelden niet met terugwerkende kracht
03-08-2017 Monumentenaftrek blijft in stand tot 2019
26-07-2017 Prijzen Nederlandse huizen stijgen sneller dan in buurlanden
24-07-2017 Hypotheekaanvragen duren langer
21-07-2017 Online hypotheekberekening klopt voor ouderen vaak niet

Deze maand in vakblad
De HypotheekAdviseur

cover

Nummer 4 2017

Vorige nummers

cover

Nummer 3 2017

cover

Nummer 2 2017

cover

Nummer 1 2017

cover

Nummer 6 2016

cover

Nummer 5 2016

cover

Nummer 4 2016

Vorige nummers